click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text

   
 
  RAMOWE PLANY Z JĘZYKA POLSKIEGO                                          Ramowy plan nauczania

     w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
                                            rok szkolny 2006/2007
 
Przedmiot: język polski klasa IV
Podręczniki: E. Boksa, P. Zbróg Przygoda z czytaniem, P. Zbróg Przygoda         z pisaniem
Materiały pomocnicze: encyklopedie, karty pracy
Numer programu: DKW-4014-35/00
Liczba godzin w tygodniu: 5
Opracował Robert Leończyk
 

Lp.
Liczba godzin
   Rodzaj zajęć
    Nazwa działu, Tematy lekcji
Uwagi
                                           POZNAJMY SIĘ
1.
1
pogadanka
Poznajmy się...
 
2.
2
redagowanie treści przedstawiania się
Na powitanie wszyscy razem.
spis lektur
3.
2
analiza wiersza
Jestem jedyny i niepowtarzalny.
 
4.
2
ćwiczenia stylistyczne
Gwiazdy, gwiazdy...
 
5.
1
praca z tekstem
Rozejrzyj się. może ktoś jest samotny...
 
6.
2
praca z tekstem
poznajemy fragmenty powieści          L. M. Montgomery                       Ania z Zielonego Wzgórza.
 
                                JESZCZE TROSZECZKĘ LATA...
7.
1
mapa mentalna
Kiedy lato jesień dogania.             R. Przymus Jeszcze troszeczkę lata.
na pamięć
8.
2
wypisanie obrazów poetyckich
Pory roku słowami malowane.            P. Wisełka Jesienny las.
 
9.
2
ćwiczenia redakcyjne
Układamy dyktando o jesieni.
 
10.
1
kartki z kalendarza
Nasze jesienne plany.
 
11.
1
redagowanie planu wydarzeń
Wspomnienia z wakacji na rok muszą starczyć.
 
12.
2
ćwiczenia redakcyjno- kompozycyjne
Na poczcie. Wakacyjna korespondencja.
 
13.
2
red. opowiadania twórczego
Uczymy się sztuki opowiadania.
 
14.
1
dyktando
Dyktando, które sami ułożyliśmy.
 
15.
1
ćwiczenia stylistyczne
Napisz coś dla przyjemności.
 
16.
1
test
Sprawdzian wiadomości.
 
                                 RAZEM BĘDZIE NAM ŁATWIEJ
17
2
drzewo genealogiczne
Nie ma to jak w rodzinie.
 
18.
2
praca z tekstem
Czego nas nauczyła przygoda Mieszka?
 
19.
1
ćwiczenia ortograficzne
Przygody z rz.
 
20
1
red. argumentów do dyskusji
Warto mieć przyjaciela.
 
21.
1
formułowanie morału
Jak zajączek z bajki I. Krasickiego zawiódł się na przyjaciołach?
 
22.
2
red. hasła reklamowego
Pączki czy eklerki?
 
23.
2
opis postaci
Oto mój przyjaciel- opiszę go               z zastosowaniem przymiotników.
 
24.
2
ćwiczenia gramatyczne
Harcerskie podchody z udziałem części mowy.
 
25.
1
red. notatki         na temat zachowania bohatera
Dlaczego Adam, bohater opowiadania M. Ziółkowskiej            pt. Głupie żarty, nie zaimponował swoim nowym znajomym?
 
26.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z ż.
 
27.
2
test, poprawa
Sprawdzian wiadomości.
 
                                        SZKOLNE PERYPETIE
28.
1
red. wypowiedzi o ulubionym nauczycielu
Jakim nauczycielam był profesor Steczko z opowiadania Nowy?
 
29.
1
analiza wiersza
Tropimy tajemnice budowy i treści wiersza J. Jesionowskiego Egzamin.
 
30.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z ó.
 
31.
1
analiza tekstu, analiza SWOT
Dlaczego doszło                                  do nieporozumienia między Sarą       a nauczycielką. F. H. Burnett Lekcja francuskiego.
 
32.
1
red. opowiadania twórczego
Czy chcielibyśmy chodzić                  do szkoły Antka z opowiadania          B. Prusa?
 
33.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z u.
 
34.
1
praca z lekturą, mapa mentalna, metaplan
Z wizyta u pana Kleksa.
 
35.
1-2
Spotkanie z panem Kleksem.
 
36.
2
Spędzamy dzień w Akademii pana Kleksa.
 
37.
1-2
opowiadanie o wybranej lekturze
Giełda Klasowych Bestselerów.
 
38.
1
mapa mentalna
O mojej szkole warto pisać.
 
39.
1-2
analiza wypracowań
Jak się sprawdziliśmy w roli pisarzy?
 
40.
2
test, poprawa
Sprawdzian wiadomości.
 
                                    O TYM WARTO PAMIĘTAĆ
41.
1
notatka                   do przewodnika turystycznego
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. D. Wawiłow Znicze.
 
42.
2
gromadzenie słownictwa wokół tematu Polska
A to Polska właśnie...
 
43.
2
praca                      z encyklopedią
Jak Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem Polski?
 
44.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z h
 
45.
1
analiza wiersza
Analiza wiersza Być może                     St. R. Dobrowolskiego.
 
46.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z ch.
 
47.
1
praca z artykułem prasowym
Szanujmy zabytki...
 
48.
1
zapis nazw własnych
Polskie miasta jak kroki historii.
 
49.
2
test, poprawa
Sprawdzian wiadomości.
 
50.
1
opis andrzejkowej wróżby
Obchodzimy andrzejki.
 
51.
1
analiza prac
Oceniamy wypracowania.
 
                                    SĄ SŁOWA JAK ZAKLĘCIA
52.
1
red. dialogu
Święty Mikołaj- prawda i legenda.
 
53.
1
nazywanie uczuć bohaterów
Święty Mikołaj z wizytą u Mamertów.
 
54.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z ą i ę.
 
55.
1
formułowanie przesłania utworu
Jakimi cechami odznaczali się bohaterowie opowiadania                   J. Kopczewskiego Świszczypała?
 
56.
1
red. treści życzeń
Świąteczne i noworoczne życzenia dla bliskich.
 
57.
1
określanie tematyki utworów
Święta Bożego Narodzenia                w wierszach polskich poetów.
 
58.
1
opis przedmiotu
Opisujemy bożonarodzeniową choinkę.
 
59.
1
opowiadanie
Doskonalimy sztukę opowiadania.
 
60.
1
red. porady
Jak interesująco i miło spędzić święta?
 
61.
1
rozmowa               o śiątecznych tradycjach
Klasowe spotkanie wigilijne.
 
                                         RODZINNE LABIRYNTY
62.
1
czytanie dosłownego              i ukrytego sensu wiersza
Kontrastów pełen jest świat                    i wiersze.
 
63.
1
ćwiczenia ort.
Przygody z on, em, en.
 
64.
1
wyjaśnianie znaczenia przenośni
Skąd wyrasta moje rodzinne drzewo?
 
65.
1
ćwiczenia stylistyczne, ortograficzne             i gramatyczne
Sprawdzamy swoje umiejętności.
 
66.
1
metaplan
Problemy małych i dużych mieszkańców domu z opowiadania M. Musierowicz Smutek Aurelii.
 
67.
2
określanie elementów świata przedstawionego
W świecie niezwykłych postaci.           T. Jansson Opowiadania z...
 
68.
2
praca z lekturą
Czego możemy nauczyć się od Muminków?
 
69.
1
red. życzeń            ze zwrotami grzecznościowymi
Kochamy naszych dziadków za...
 
70.
1
red. listów
Jak napisać list?
 
71.
1
portfolio
Nasz klasowy dzień portfolio.
 
                                              I ZNÓW W SZKOLE
72.
1
opis
Jak spędziliśmy ferie?
 
73.
1
opis sytuacji lirycznej
Rozterki duszy nikomu nie są obce. A. Bursa Jedenastoletni zakochany.
 
74.
1
analiza wypracowań
Cóż to były za ferie!
 
75.
2
ćwiczenia ortograficzne
Przygody z nie.
 
                         W ŚWIECIE ZWIERZĄT. W ŚWIECIE LUDZI...
76.
1
red. hasła na temat traktowania zwierząt
Zanim uderzysz psa...Czytamy wiersz Uśmiech psa.
 
77.
2
praca z artykułem prasowym
Zanim przygarniesz zwierzątko...
 
78.
1
ćwiczenia gramatyczne
O niezwykłych spotkaniach zwierząt z częściami zdania.
 
79.
2
opis zwierzątka
Opisujemy ulubione zwierzątko.
 
80.
1
dyskusja
Na czym polegało zwycięstwo Lizaka i innych?
 
81.
1
praca ze słownikami
To taki miły zwierzak. Na pewno go polubicie.
 
82.
2
ćwiczenia gramatyczne
Zdania rozwinięte.
 
83.
2
praca ze słownikiem, burza mózgów
O co zwierzęta mogłyby mieć żal            do ludzi?
 
84.
1
red. ogłoszenia prasowego
Co zrobić z tresowanym wilkiem?
 
85.
1
posługiwanie się frazeologizmami
Co mają ze sobą wspólnego niebieski ptak i tresowana owca?
 
86.
2
test, poprawa
sprawdzian wiadomości                        i umiejętności.
 
                                   WIOSNA CZARODZIEJKA
87.
1
zapis nazw świąt
Dla wszystkich kobiet dziś życzenia.
 
88.
2
praca                        ze słownikami
Źródło humoru w opowiadaniu Urodziny Jadwini.
 
89.
1
opis uczuć
Nastrój w przyrodzie i w moim sercu...Czytamy opowiadanie                  pt. Ogród.
 
90.
1
ćwiczenia ort.
Ortograficzne pułapki w ogródku mojej babci.
 
91.
1
porównanie tworzywa poezji i malarstwa
W przedziwnym ogrodzie i malarz, i poeta znajdą natchnienie.
 
91.
1
formułowanie pouczenia wypływającego      z baśni
Kwiaty bywają słabe, wrażliwe, piękne i dumne jak ludzie.
 
                                    PODRÓŻE PO KRAINIE BAŚNI
92.
2
zapis pouczeń, morałów
Wyruszamy w podróż po krainie baśni różnych narodów.
 
93.
1
tekst z trudnościami ort.
Na dworze królewny ortografii.
 
94.
1
praca                         z encyklopedią
Wszystkie stworzenia mają swoją baśniową historię.
 
95.
1
przypomnienie cech baśni
Czy podróżując po krainie baśni dobrze je poznaliśmy?
 
96.
1
dyktando
Baśniowe dyktando.
 
97.
1
wyjaśnianie ukrytego znaczenia wiersza
Jak poeta Artur Oppman definiuje baśń?
 
98.
1
baśnie opowiadane przez uczniów
W cudownej krainie baśni wieczór mija w okamgnieniu.
 
99.
1
nazywanie cech bohaterów baśni
Pouczenie zawarte w baśni Wróżki.
 
100.
2
ćwiczenia stylistyczne
Przychodzę po radę i oczekuję pomocy.
 
101.
1
ćwiczenia gramatyczne
Zdania pojedyncze nie lubią samotności.
 
102.
2
red. baśni
Jesteśmy baśniopisarzami.
 
103.
2
opis bohatera baśni
Poznajemy baśń Knyps z czubkiem.
 
                                         POTĘGA WYOBRAŹNI
104.
1
określanie tematu wiersza
Furtka do marzeń w zaklęciach ukryta...Poznajemy wiersz                   J. Ratajczaka.
 
105.
1
praca z artykułem prasowym
Najsmaczniejsze ciasta i ciekawe baśnie powstają z prostych przepisów.
 
106.
1
nazywanie uczuć bohaterów lit.
Poznajemy E.T.
 
107.
1
opis wielkanocnych zwyczajów
Wielkanocne jaja- kraszanki, pisanki, malowanki.
 
108.
1
red. tekstu życzeń
Przy wielkanocnym stole dzielimy się wiosenną radością.
 
                                  WYOBRAŹNIA- SIOSTRA POEZJI
109.
2
ćwiczenia gramatyczne
Na szkolnym korytarzu.
 
110.
2
wypracowanie
Wypracowanie klasowe (redagowanie treści baśni), poprawa.
 
111.
1
objaśnianie matafor w wierszu
Kiedy odejdą baśnie...
 
112.
1
analiza wiersza
O rzeczach potrzebnych                              i niepotrzebnych. Czytamy wiersz                  J. Kulmowej.
 
113.
2
red. przepisu kulinarnego
Ciasto z jabłkami- rzecz potrzebna         czy niepotrzebna?
 
114.
1
praca                     ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych
Wyobraźnia to najpotężniejszy czarodziej świata. Z. Herbert           Pudełko zwane wyobraźnią.
 
                            W SWOIM DOMU I KĄTY POMAGAJĄ
115.
1
red. listu
Każdy powinien mieć dom.                       A. Lindgren Czarodziejski dzień.
 
116.
2
ćwiczenia stylistyczne
Zapraszam do siebie.
 
117.
1
rozpoznawanie środków poetyckich
Ciepłe słowa o ojcu, serdeczne słowa o matce- nie tylko z okazji świąt.
 
118.
2
opis dworu             w Soplicowie
Szlachecki dworek polski i jego mieszkańcy we fragmencie                Pana Tadeusza A. Mickiewicza.
 
                                           BLIŻEJ NATURY
119.
2
opis zwierzęcia, el. świata przedstawionego
Spotkania z naturą mogą być niezapomnianym przeżyciem.                 T. Goździkiewicz Pod znakiem jelenia.
 
120.
1
plan ramowy wydarzeń opisanych               w legendzie
Jakim człowiekiem był święty Franciszek z Asyżu?
 
121.
1
analiza utworów: św. Franciszka           i ks.                          J. Twardowskiego
Wszyscy jesteśmy braćmi.
 
122.
1
plan wydarzeń
Jak znaleźć dom dla osieroconego zwierzęcia? M. Kownacka Wybawiciel.
 
123.
1
praca z lekturą
Dobre i złe uczynki pajaca Pinokio.
kartkówka z treści lektury
124.
2
Przedstawiamy dzieje Pinokia.
 
125.
1
Najciekawsza przygoda Pinokia.
 
126.
1
red. wywiadu        z bohaterem baśni
Wywiad z....
 
127.
1
opis przyrody
Opisujemy najpiękniejsze wiosenne drzewo.
 
                  ODKRYWANIE ŚWIATA, ODKRYWANIE SIEBIE
128.
2
red. artykułu prasowego
Przez Saharę po skarb.
 
129.
1
opinia                        o spektaklu, posługiwanie się terminologią teatralną
Ludzie sceny- czym się oni zajmują?
 
130.
1
gromadzenie synonimów             do podanych wyrazów
Wraz z bohaterami Klubu Włóczykijów zwiedzamy jaskinię.
 
131.
1
red. wypowiedzi na podany temat
Klasowy talk show.
 
132.
2
odróżnianie głosek od liter, rodzaje głosek
Głoska i litera.
 
133.
1
dobieranie przymiotnikowych określeń                 do rzeczowników
Jaki powinien być prawdziwy Indianin? Czytamy opowiadanie     K. Makuszyńskiego.
 
134.
1
zapis nazw geograficznych
Jak to dobrze że różnimy się           od siebie. A. Szklarski Najniżsi ludzie świata.
 
135.
1
ćwiczenia stylistyczne, redakcyjne, ortograficzne
Sprawdź swoje umiejętności.
rozdziały 34 i 35
136.
2
nasze plany wakacyjne, czytanie opowiadania           M. Wojtyszki
A może na wakacje wehikułem czasu?
 
137.
1
ćwiczenia powtórzeniowe
Jak minął drugi semestr w klasie czwartej?
 

 
                                      Ramowy plan nauczania
     w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
                                     rok szkolny 2005/2006
 
Przedmiot: język polski klasa 5
Podręczniki: E. Boksa, P. Zbróg Przygoda z czytaniem, P. Zbróg Przygoda         z pisaniem
 
Materiały pomocnicze: słowniki, encyklopedie, karty pracy
Numer programu: DKW-4014-35/00
Liczba godzin w tygodniu: 5
Opracował Robert Leończyk
 
Lp.
Liczba godzin
Rodzaj zajęć
               Nazwa działu, Tematy lekcji
Uwagi
1.
1
plan
pracy
Planujemy pracę na nowy rok szkolny.
 
2.
2
praca
grupowa
Zawieramy umowę                        i kontrakt.
 
3.
2
praca
indywidualna
Poznajemy cechy streszczenia   na podstawie opowiadania          E. Niziurskiego Spisek słabych.
 
4.
2
p. z podr.
Powtórzenie wiadomości                  o częściach mowy.
 
5.
1
p. z podr.
Tryb oznajmujący                        i przypuszczający czsownika.
 
6.
2
słownik
frazeolog.
Ćwiczenia w korzystaniu               ze słownika frazeologicznego        na podstawie opowiadania Przeciągam strunę.
 
7.
1
dyskusja
instrukcja
Jak nie robić
błędów?
Poprawa i omówienie wypracowań domowych.
 
8.
1
metaplan
Co jest tematem opowiadania Wulkan matematyczny              w głowie?
 
9.
1
egzemplarze
czasopism
Przegląd prasy młodzieżowej.
 
10.
1
słowniczki
prowadzone
od kl. IV
wymienianie
się wyrazami
Klasowa giełda trudnych słów.
 
11.
1
streszczenie
Co jest treścią opowiadania Mój pierwszy przyjaciel
 
12.
2
p. grupowa
Poznajemy cechy listu oficjalnego i prywatnego.
 
13.
1
p. z podr.
Ćwiczenia w rozpoznawaniu form trybu rozkazującego           w zdaniu.
 
14.
1
redagowanie przepisu
Z wizytą w staropolskiej kuchni.
 
15.
1
cechy legendy
praca zbiorowa
Poznajemy cechy legendy             na podstawie utworu                 E. Szelburg- Zarembiny             Jak bochen chleba...
 
16.
 
ćwiczenia         w głośnym czytaniu
praca z tekstem
Szukamy znanych motywów wędrownych w legendzie Toruńskie pierniki.
 
17
 
dyskusja
ocena
Co nas bawi w wierszu              M. Samozwaniec Zamówienie?
 
18.
1
p. z podr.
Czasowniki niedokonane                i dokonane.
 
19.
1
analiza poetycka
Obrazy poetyckie zawarte               w wierszu K. Przerwy- Tetmajera W lesie.
 
20
1
praca z tekstem
metoda biograficzna
Humor językowy zawarty               w opowiadaniu Wypracowanie o Wiśle.
 
21.
1
obrazy zawarte w wierszu
Poetycki sposób                         na Grzybobranie
ukazany przez A. Mickiewicza we fragmentach Pana Tadeusza.
 
22.
2
p. z podr.
Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z rz i ż.
 
23.
1
analiza poetycka
Kto jest adresatem wiersza         J. Twardowskiego Podziękowanie?
 
24.
2
p. z podr.
Pisownia wyrazów z ó i u.
 
25.
1
elementy świata przedstawionego
Świat przedstawiony               w powieści H. Sienkiewicza W pustyni i w puszczy.
 
26.
2
charakterystyka postaci
Czy Staś Tarkowski to chłopiec godny podziwu? Charakterystyka postaci.
 
27.
 
plan wędrówki
słowniki
Wędrujemy razem ze Stasiem i Nel po Afryce.
 
28.
1
słownik terminów literackich
praca grupowa
W pustyni i w puszczy jako powieść przygodowa.
termin powieść przygodowa,
uczniowie uczą się opowiadać najciekawszą przygodę
29.
1
praca z tekstem
Opowiadamy fragmenty powieści   F. Molnara Chłopcy z Placu Broni.
 
30.
2
test
Sprawdzian wiadomości gramatycznych i poprawa.
 
31.
2
p. z podr.
Poznajemy formy przypadków rzeczownika.
 
32.
1
charakterystyka
praca grupowa
Charakterystyka bohaterki opowiadania    M. Ende Wielkie miasto i mała dziewczynka.
 
33.
1
p. z podr.
Temat i końcówka rzeczownika.
 
34.
1
praca z tekstem
Kim jest Buntownik                      z powodu?
 
35.
1
analiza poetycka
Główna myśl utworu                   J. Twardowskiego Czekanie.
 
36.
1
p. z podr.
Pisownia nazw własnych.
 
37.
1
ćwiczenia
redakcyjne
Opis wyglądu zwierzęcia.
 
38.
2
p. z podr.
Wyraz podstawowy                       i pochodny.
 
39.
1
ćwiczenia
redakcyjne
Odpowiadamy na ogłoszenie- anons.
 
40.
1
referaty
Czytanie referatów na temat obrony zwierząt.
 
41.
1
plan ramowy
elementy
świata przedstawionego
Droga życiowa rudowłosej Ani, bohaterki powieści L. M. Montgomery.
L. M.Montgomery
Ania                      z Zielonego Wzgórza
42.
2
charakterystyka postaci
Jestem takim niespokojnym duchem... charakterystyka Ani.
 
43.
1
analiza tekstu
notatka
Złote myśli Ani Shirley.
 
44.
1
konferencja
autorki powieści:
-pytania
-odpowiedzi
-analiza fr. biografii autorki
Konferencja prasowa             L. M. Montgomery.
geneza utworu na podst. biografii autorki
45.
1
ocena prac
dyskusja
zasady pisania prac
Poprawa i omówienie prac domowych.
 
46.
1
plan ramowy
Plan ramowy opowiadania Królewicz Emeryk płata figle.
opowiadanie tekstu na podstawie planu
47.
3
praca klasowa-
wypracowanie stylistyczne
Praca klasowa i poprawa.
 
48.
1
p. z podr.
Pisownia nie                                  z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.
 
49.
1
ćwiczenia
redakcyjne
Układamy legendę regionalną
 
50.
2
p. z podr.
Pisownia –i, -ii, -ji                      w zakończeniach rzeczowników.
 
51.
1
p. z podr.
Redagujemy reklamę drużyny harcerskiej.
 
52.
1
obrazy poetyckie
Środki poetyckie zawarte         w wierszu J. Harasymowicza Żniwa.
 
53.
1
p. z podr.
Pisownia wyrazów zakończonych na –on,    -om, -en, -em.
 
54.
1
praca grupowa
cechy legendy
Legendarne miejsca, wydarzenia i postacie.
J. Zinkow O Kraku, smoku...
 
55.
1
czytnie ze zrozumieniem
Poznajemy zagadkę Anonima na podstawie artykułu prasowego.
 
56.
1
metaplan
notatka
Poznajemy legendę                      o warszawskiej syrenie.
 
57.
1
test
Test sprawdzający umiejętność czytania               ze zrozumieniem. Poprawa.
 
58.
1
p. z podr.
Ćwiczenia w stosowaniu zaimków w zdaniu.
 
59.
1
dyskusja
Co to są standardy wymagań?
rozmowa             z uczniami       na tema wymagań egzaminacyjnych
60.
1
p. z podr.
Redagujemy reklamę.
 
61.
2
debata
Mój ulubiony program telewizyjny.
 
62.
1
ćwiczenia redakcyjne
Jak poprawnie napisać wywiad?
 
63.
2
p. z podr.
Redagujemy wywiad                z ulubionym bohaterem literackim.
 
64.
2
słowniki
encyklopedie
materiały uczniów
Zbieramy informacje                 o sławnych Polakach.
 
65.
1
ocena prac
dyskusja
Poprawa i omówienie wypracowań domowych.
 
66.
1
analiza poetycka
obrazy poetyckie
Zima też ma swoje zalety...          J. Babicz Warszawskie zimowe spacery.
 
67.
1
p. z podr.
Redagujemy komentarz sportowy.
 
68.
1
burza mózgów
metaplan
Jak rozwiązać konflikt ukazany w opowiadaniu Mecz piłki nożnej?
 
69.
1
p. z podr.
Pisownia przyimków prostych i złożonych.
 
70.
2
p. z podr.
Stopniowanie przysłówków.
 
71.
1
ocena postaci
drama
Jak wydostać się z klatki lwa? Redagujemy notatkę prasową.
 
72.
1
streszczenie
ocena postaci
drama
Streszczamy opowiadanie    E. Niziurskiego Jak wydostać się z klatki lwa.
 
73.
1
recytacja
Recytacja wiersza Warszawskie zimowe spacery.
 
74.
1
p. z podr.
Liczebnik główny                        i porządkowy.
 
75.
1
p. z podr.
Powtórzenie wiadomości              o częściach mowy.
 
76.
2
test
Sprawdzian wiadomości                i poprawa.
 
77.
1
p. z podr.
Redagujemy notatkę                  do szkolnej gazety nt. bezpieczeństwa na drodze.
 
78.
2
p. z podr.
burza mózgów
Jak unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze?
 
 
79.
2
praca z tekstem
mapa mentalna
Wśród greckich bogów        na Olimpie.
 
80.
1
metoda
gwiazdy
Jak mitologia tłumaczy powstanie świata?
 
81.
1
p. z podr.
 
Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego.
 
82.
3
czytanie ze zrozumieniem
cechy mitu
Poznajemy bohaterów mitów greckich.
 
83.
1
instrukcja
Jak napisać własny mit?
 
84.
2
praca z tekstem
Sens dosłowny i przenośny mitu Jak Herakles pokonał Lwa Nemejskiego.
 
85.
1
p. z podr.
Słowniczek ortograficzny h          i ch pochodzenia mitologicznego.
 
86.
1
ocena prac
Czytamy autorskie mity.
 
87.
1
słowniki
Pracujemy ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych.
 
88.
3
charakterystyka
wniosek
dyskusja
ocena
O jakich ważnych wydarzeniach opowiada utwór B. Prusa Z legend dawnego Egiptu?
 
89.
2
praca grupowa
mapa mentalna
Postać Stwórcy ukazana     we fragmentach Biblii           A tak narodził się wszechświat.
 
90.
2
analiza
poetycka
Poetycka wizja świata zawarta w liryku Cz. Miłosza Piosenka o końcu świata oraz w Apokalipsie Świętego Jana.
 
91.
1
konkurs mitolog.
Powtórzenie wiadomości         na temat bohaterów mitologicznych.
 
92.
1
praca grupowa
Obraz starożytnego Rzymu ukazany w powieści                 H. Rudnickiej Uczniowie Spartakusa.
 
93.
1
plan ramowy
Dramatyczne dzieje greckiego chłopca Kaliasa.
 
94.
2
charakterystyka
postaci:
-bezpośrednia
-pośrednia
Czy Kalias może zaimponować współczesnemu czytelnikowi?
 
95.
1
słowniki
praca grupowa
Uczniowie...jako powieść historyczna.
 
96.
3
praca klasowa
(mity)
Praca klasowa i poprawa.
 
97.
1
p. z podr.
Redagujemy życzenia                do różnych adresatów.
 
98.
2
p. z podr.
Rodzaje podmiotów                   w zdaniu.
 
99.
1
dyskusja
O znanych i zanikających zwyczajach.
 
100.
1
karty pracy
Zasady pisowni nazw krajów i kontynentów.
 
101.
2
egzemplarze
prasy
Co należy wiedzieć na temat prasy?
 
102.
2
charakterystyka
postaci
Sylwetka bohatera opowiadania Tajemnica himalajskiego yeti.
 
103.
1
p. z podr.
Redagujemy notatkę prasową                      o sensacyjnym wydarzeniu.
 
104.
2
p. z podr.
Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Wykres zdania.
 
105.
2
praca
grupowa
Jak legenda tłumaczy powstanie państwa polskiego? C. Niewiadomska Podanie o Lechu.
 
106.
1
materiały
uczniowskie
(portfolio)
Polskie symbole narodowe.
 
107.
1
analiza
poetycka
Uczucia podmiotu lirycznego zawarte w wierszu                    A. Mickiewicza Życzenie.
 
108.
2
metoda
biograficzna
Prawda i fikcja literacka             w wierszu                                 A. Mickiewicza                  Śmierć Pułkownika.
 
109.
2
analiza
poetycka
Analiza i interpretacja wiersza K. I. Gałczyńskiego Pieśń o żołnierzach                  z Westerplatte.
 
110.
2
praca z tekstem,
praca z obrazem
(P. Bru-
egel
Upadek
Ikara)
W czym losy polskiego chłopca przypominają dzieje mitologicznego Ikara?
 
111.
1
słowniki
opowiadanie
Jestem hobbystą. Praca                ze słownikami.
 
112.
1
p. z podr.
Wykrzyknik jako część mowy.
 
113.
2
p. z podr.
Analiza różnych typów zdań pojedynczych. Ćwiczenia.
 
114.
1
słownik
O intencji wypowiedzi.
 
115.
2
p. z podr.
słownik
Szukamy aforyzmów we fragmentach Małego Księcia.
 
116.
1
plan ramowy
streszczenie
Opowiadamy legendę                O złotej kaczce.
 
117.
1
praca
indywidualna
Morał zawarty w utworze N. Hawthorne Złotodajna moc.
 
118.
1
p. z podr.
Zasady pisowni przymiotników w stopniu najwyższym.
 
119.
2
dyktando
Dyktando i poprawa.
 
120.
2
analiza s.w.o.t
Oceniamy postępowanie bohaterów opowiadania Zamiana.
 
121.
2
p. z podr.
Zdania złożone podrzędnie.
 
122.
1
praca
indywidualna
Szukamy znanych środków artystycznych w wierszu            K. Wierzyńskiego Mapa.
 
123.
1
praca
z instrukcją
Świat przedstawiony                 w utworze M. Twaina Ukryty skarb.
 
124.
2
p. z podr.
Zdania złożone współrzędnie.
 
125.
1
p. z podr.
Egzotyka ukazana                     we fragmentach powieści           A. Szklarskiego.
A. Szklarski
Jeździec
126.
2
dyskusja
Analiza lektury wybranej przez uczniów.
 
127.
1
podręcznik
karta pracy
Głoski dźwięczne                        i bezdźwięczne.
 
128.
1
podręcznik
karta pracy
Głoski twarde i miękkie.
 
129.
1
analiza
według
planu
Dźwiękonaśladownictwo           w wierszu
J. Tuwima Słowisień.
 
130.
1
drzewo
decyzyjne
Poznajemy dzieje mistrza Twardowskiego.
 
131.
2
mapa
mentalna
Jaki znany motyw wykorzystał poeta                 w utworze                             Pani Twardowska?
 
132.
1
praca
z instrukcją
Redagujemy prognozę pogody.
 
133.
1
p. z podr.
Moja droga do... Opis.
 
134.
1
test
Co pamiętamy po roku nauki?
 
 
 
Reklama
 
 
NA STRONIE OBEJRZEĆ MOŻNA PROJEKT NAJNOWSZEGO NUMERU SZKOLNEJ GAZETKI KLEKS

ZAPRASZAM DO FOTOGALERII
 
OD 1 PAŹDZIERNIKA ZACZYNAMY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 


Ważne daty

WYSZUKIWARKI:
Scrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text GeneratorScrolling Glitter Text Generator NAJBLIŻSZE LEKTURY: KLASA 5 "ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" KLASA 6 "PRZYPADKI ROBINSONA CRUSOE"

SPRAWDŻ SWĄ WIEDZĘ!

 

SPRAWDŻ SWĄ WIEDZĘ!
TEST MITOLOGICZNY

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=